Conexión

Usuario:
Contraseña:
2254 Estaciones en total
TipoNum%
28312,6
1607,1
130,6
251,1
140,6
Total auditadas49522,0
175978.0
69-

Última estación registrada
Reus - Boca de la Mina (Tarragona)

Publicidad

La plantilla de dades

La majoria de programari de les estacions meteorològiques automàtiques permeten la confecció de pàgines web amb les dades de les estacions en un format totalment personalitzat. Meteoclimatic aprofita aquesta possibilitat per fer que els usuaris enviïn una pàgina especialment confeccionada a fi i efecte de que la informació pugui ser compresa fàcilment per un programa.
Meteoclimatic proporciona plantilles destinades als programes més utilitzats: Weatherlink, Virtual Weather Station i Weather Display. Malgrat tot, es pot utilitzar qualsevol altre programa sempre que permeti la confecció de pàgines de dades personalitzades.


Objectiu de la plantilla

La plantilla s'utilitza per confeccionar una pàgina web amb totes les dades requerides per Meteoclimatic. El programari utilitzarà els seus propis recursos per enviar aquesta pàgina al servidor web de l'usuari per, d'aquesta forma, Meteoclimatic accedir a aquesta pàgina i incorporar les dades al seu sistema de fitxers.

Format del fitxer de dades

El fitxer de dades està composat per una sèrie de camps. Cada camp està composat per una etiqueta identificativa i el valor corresponent. L'etiqueta s'indicarà en caracters en majúscula, està precedida per un asterisc i finalitza amb un signe d'igual. Aquesta etiqueta identifica el valor que el segueix.
A grans trets, aquest fitxer es divideix en:
  • Capçalera
  • Dades actuals
  • Dades diàries (màximes, mínimes i precipitació)
  • Dades mensuals (màximes, mínimes i precipitació)
  • Dades anuals (màximes, mínimes i precipitació)
  • Final de fitxer
Important: L'objectiu d'aquest fitxer és que sigui comprès per un programa i no mostrat a un usuari. Per això, és molt important que no es formati la informació per fer-la bonica visualment. Cal que sigui un fitxer de text net, sense marques ni etiquetes d'hipertext entre les seves marques de capçalera i final de fitxer.

Capçalera

Té com a objectiu marcar l'inici del bloc de dades i la identificació de l'estació. Conté els següents camps:
*VER=DATA2
Marca d'inici del fitxer. Versió del fitxer de dades. Valor constant.
*COD=[codi_estació]
Identificació del codi de l'estació
*UPD=[actualització]
Data i hora de les dades. La data s'ha d'indicar en format normalitzat de dia/mes/any. No s'entén el format anglosaxó de tipus mes/dia/any. A continuació de la data s'ha d'indicar l'hora, preferiblement en format de 24 hores. Excepció: Si l'usuari necessita específicament que el format de data sigui l'anglosaxó, es precedirà aquesta data pels caracters US_ Exemple: *UPD=US_03/14/2007 14:25

Dades actuals


Conté les dades del moment d'enviament del fitxer i el formen els següents camps:
*TMP=[temperatura]
Temperatura en graus Celsius
*WND=[velocitat_vent]
Velocitat del vent en km/h
*AZI=[direcció]
Direcció del vent. Es pot indicar en graus, on els 0º o 360º són el nord i 90º, 180º i 270º són l'est, sud i oest, respectivament. També es poden indicar en el format geogràfic o literal (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SSO, SW, SO, WSW, OSO, W, O, WNW, ONO, NW, NO, NNW, NNO)
*BAR=[pressió]
Pressió en hPa o mb.
*HUM=[humitat]
Humitat relativa
*SUN=[radiació_solar]
Radiació solar W/m2. En blanc si no es proporciona.

Dades diàries


Conté les màximes i mínimes diàries i el total de precipitació del dia, segons els següents camps:
*DHTM=[temperatura]
Temperatura màxima del dia en graus Celsius
*DLTM=[temperatura]
Temperatura mínima del dia en graus Celsius
*DHHM=[humitat]
Humitat relativa màxima del dia
*DLHM=[humitat]
Humitat relativa mínima del dia
*DHBR=[pressió]
Pressió màxima del dia
*DLBR=[pressió]
Pressió mínima del dia
*DGST=[velocitat_vent]
Cop de vent màxim del dia
*DPCP=[precipitació]
Precipitació total del dia en mm

Dades mensuals


Conté les màximes i mínimes mensuals i el total de precipitació del mes, segons els següents camps:
*MHTM=[temperatura]
Temperatura màxima del mes en graus Celsius
*MLTM=[temperatura]
Temperatura mínima del mes en graus Celsius
*MHHM=[humitat]
Humitat relativa màxima del mes
*MLHM=[humitat]
Humitat relativa mínima del mes
*MHBR=[pressió]
Pressió màxima del mes
*MLBR=[pressió]
Pressió mínima del mes
*MGST=[velocitat_vent]
Cop de vent màxim del mes
*MPCP=[precipitació]
Precipitació total del mes en mm

Dades anuals


Conté les màximes i mínimes anuals i el total de precipitació de l'any, segons els següents camps:
*YHTM=[temperatura]
Temperatura màxima de l'any en graus Celsius
*YLTM=[temperatura]
Temperatura mínima de l'any en graus Celsius
*YHHM=[humitat]
Humitat relativa màxima de l'any
*YLHM=[humitat]
Humitat relativa mínima de l'any
*YHBR=[pressió]
Pressió màxima de l'any
*YLBR=[pressió]
Pressió mínima de l'any
*YGST=[velocitat_vent]
Cop de vent màxim de l'any
*YPCP=[precipitació]
Precipitació total de l'any en mm

Final del fitxer


El fitxer de dades finalitza amb una marca de fi de text *EOT*
Donat que molts serveis gratuïts d'allotjament de pàgines web basen el seu finançament en la inserció de publicitat, sovint modifiquen les pàgines que envien els usuaris per fer que aquesta pugui aparèixer. Per pemetre discriminar entre la publicitat i les dades, es marca l'inici i final del fitxer de dades amb aquestes etiquetes.

Un fitxer d'exemple


*VER=DATA2
*COD=ESCAT0800000008226A
*UPD=06/01/2007 20:01
*TMP=8.1
*WND=0
*AZI=N
*BAR=1027.2
*HUM=74
*SUN=
*DHTM=13.2
*DLTM=5.3
*DHHM=80
*DLHM=56
*DHBR=1028.9
*DLBR=1025.7
*DGST=16
*DPCP=0
*MHTM=14.5
*MLTM=5.3
*MHHM=80
*MLHM=32
*MHBR=1035.0
*MLBR=1023.5
*MGST=23
*MPCP=0
*YHTM=14.5
*YLTM=5.3
*YHHM=80
*YLHM=32
*YHBR=1035.0
*YLBR=1023.5
*YGST=23
*YPCP=0
*EOT*