Conexión

Usuario:
Contraseña:
1972 Estaciones en total
TipoNum%
29114,8
1688,5
140,7
251,3
140,7
Total auditadas51226,0
146074.0
55-

Última estación registrada
Banyeres de M. Sesteret (Alacant)

Publicidad

Especificació del format XML meteodata 0.1

Meteoclimatic proporciona un sistema d'obtenció d'informació de les seves estacions meteorològiques mitjançant llenguatge XML, especificacions sobre el qual s'indicaran en aquest document.
El fitxer s'inicia mitjançant l'etiqueta <meteodata> i la seva versió, actualment 0.1.
Per a la obtenció del fitxer cal executar una consulta a la següent adreça:
http://meteoclimatic.com/feed/xml/
La resta de paràmetres té el mateix funcionament que en el cas dels fils de subscripció RSS,

Elements de l'etiqueta <meteodata>

<!ELEMENT meteodata (#PCDATA)>
<!ATTLIST meteodata
version CDATA #REQUIRED
>
Element
Descripció
Exemple
description
Títol o definició del fitxer.
Meteoclimatic XML
link
Vincle a la pàgina inicial.
http://meteoclimatic.com
copyright
Missatge sobre les restriccions del document-
 
ttl
Temps màxim, en minuts, durant el qual el document pot ser mantingut en memòria dels agregadors abans de ser refrescat des de la seva font.
 
pubDate
Data i hora de publicació del document en format RFC 822
Sat, 07 Sep 2002 09:42:31 GMT
docs
Enllaç a una pàgina amb documentació sobre l'especificació del document (segurament, aquesta)
 
stations
Bloc d'estacions. Pot contenir com a paràmetre el sensor que s'obtindrà de les estacion si només se n'obté un. El sensor s'ha d'indicar en el paràmetre opcional querySensor.
Veure la llista de sensors disponibles a l'apèndix d'aquest document.

Subelements de l'etiqueta <stations>


<!ELEMENT stations (#PCDATA)>
<!ATTLIST stations
querySensor CDATA #IMPLIED
>
Element
Descripció
Exemple
station
Dades d'una estació
 

Subelements de l'etiqueta <station>


<!ELEMENT station>
Element
Descripció
Exemple
id
Codi de l'estació
 
location
Ubicació de l'estació (població, barri...)
 
homepage
Pàgina personal del propietari de l'estació
 
datasheet
Enllaç a la pàgina de dades històriques de l'estació
 
author
Nom del propietari de l'estació
 
pubDate
Data i hora de la obtenció de les dades, en format RFC 822
Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT
QOS
Dígit que indica el nivell de control de qualitat de l'estació
Veure llista dels valors a l'apèndix d'aquest document
stationdata
Dades dels sensors de l'estació
 

Subelements de l'etiqueta <stationdata>


<!ELEMENT stationdata>
Element
Descripció
Exemple
temperature
Opcional. Dades de temperatura de l'estació .
 
humidity
Opcional. Dades d'humitat de l'estació.
 
barometre
Opcional. Dades de pressió de l'estació.
 
wind
Opcional. Dades de vent de l'estació.
 
rain
Opcional. Dades de precipitació de l'estació
 

Subelements de les etiquetes de dades


<!ELEMENT temperature>
<!ELEMENT humidity>
<!ELEMENT barometre>
<!ELEMENT wind>
<!ELEMENT rain>
Element
Descripció
Exemple
unit
Unitat de mesura dels valors proporcionats pel sensor
C, %, hPa, kmh, mm
now
Valor actual o de la última lectura
 
max
Valor màxim diari del sensor
 
min
Valor mínim diari del sensor
 
azimuth
Direcció del vent en graus (0-360)
Només aplicable a l'etiqueta <wind>


Apèndix

Especificació dels sensors

Quan es fa referència a un sensor s'utilitza una de les següents constants per definir-lo
Sensor
Descripció
DHTM
Temperatura màxima del dia
DLTM
Temperatura mínima del dia
DHHM
Humitat màxima del dia
DLHM
Humitat mínima del dia
DHBR
Pressió màxima del dia
DLBR
Pressió mínima del dia
DGST
Cop de vent màxim del dia
DPCP
Precipitació total del dia

Nivells de control de qualitat

L'etiqueta QOS conté el dígit del nivell de control de qualitat atorgat per Meteoclimatic. Aquest dígit es correspon amb la següent taula:
QOS
Descripció
0
Estació sense qualificació de control de qualitat
1
Estació amb el segell Meteoclimatic de qualitat destacada
2
Estació amb el segell Meteoclimatic de qualitat termopluviomètrica
3
Estació amb el segell Meteoclimatic de qualitat termoeòlica
4
Estació amb el segell Meteoclimatic de qualitat termomètrica
5
Estació en auditoria per a la obtenció del segell Meteoclimatic de qualitat